torsdag 20. november 2014

Kvalitetsavvikling for barnehagene Budsjettet for 2015

Da det kuttes i barnehagebudsjettene flere steder i landet deler jeg her et innlegg jeg skrev til Ringerikes Blad.

Hver dag i flere timer overlater jeg ansvaret for mine fire småjenter til barnehagepersonalet i Løken barnehage i Hole. De elsker å være der. Der lærer de mye nytt, får den kosen de trenger, de er tørre, mette og fornøyde. Dessuten hjelper de voksne barna til å fungere i lek med andre barn, ser til at de har det godt med seg selv, og ikke minst er gode mot de andre. Jeg er trygg på at de blir godt tatt vare på av dyktig personale med en god pedagogisk plattform. Jeg er også trygg på at hvis det skulle være noe som skolen bør vite om når den tid kommer, så har personalet i barnehagen allerede plukket det opp, begynt å kartlegge, og gir barna et godt fundament for skolegangen. Jeg er glad for at barnehagen ikke "bare" er barnepass, men også en arena for læring av det viktigste et barn kan putte i ryggsekken sin, nemlig sosial kompetanse! Barnehagelærene har heldigvis ikke gått tre år på høgskole for å få tittelen "tante". Nei, den tid er forbi, vi har heldigvis kommet lenger, eller?

Så viser det seg at politikerne vil at vi skal ta fem skritt tilbake. Det jeg nettopp beskrev blir ikke lenger en selvfølge. Nå har det nemlig kommet meg for øre at Holebarnehagene nå forespeiles så vesentlige kutt i budsjettet (15 millioner kroner for hele kommunen) at dette i praksis vil bety reduksjon i bemanning. Reduksjon i en bemanning som allerede er så sårbar! Reduksjon i en bemanning som allerede i dag ikke tåler at noen blir sykmeldt?
Jeg reagerer med vanntro! Jeg trodde vi skulle satse på barna? Skulle man ikke øke kvaliteten i barnehagene og gi et barnehageløft?
Det går da ikke an å være med på noe kvalitetsøkning ved å kutte ned på stillinger! Personalmengden er først og fremst det som avgjør kvaliteten i barnehagene. Ved for lite personale vil pedagogiske opplegg settes til side, og dagen vil handle mer om å få hverdagen til å gå rundt. I ytterste konsekvens blir det uforsvarlig, både for små og store i barnehagen. 
Vil jeg være like trygg på å sende barna mine i barnehagen da? Har dere politikere prøvd å jobbe i barnehage? Har dere forsøkt å være på en avdeling med 18 barn alene? Får de ikke gå på tur lenger? Hvor lenge er det greit at lille Lise roper at hun er ferdig på do før det kommer en voksen? Hvor lenge skal Petter på 2 år, som ble bitt i armen av et annet barn gråte før han får trøst? "Vent litt med å ha vondt, lille venn. Jeg må bare skifte en bleie, tørke en på do og stryke et perlebrett først. Still deg i kø eller løp og finn et plaster selv er du grei!"

Det hjelper ikke med flere pedagoger om det blir for lite personale. Da blir utdannelsen til barnehagelærerene nærmest bortkastet, og de får hverken mulighet til å planlegge eller gjennomføre gode pedagogiske opplegg. Det blir også mindre tid til å veilede assistentene og de ufaglærte. Mange av barnehagelærerene mister motivasjonen. Hva er vitsen med å ta en treårig høgskoleutdanning når man ikke får brukt utdannelsen i praksis?
Det blir liten tid til kvalitetsarbeid med barn med spesielle behov, foreldresamarbeid, samarbeid med andre etater, og andre viktige ting som ikke bare handler om å få barnehagehverdagen til å gå rundt.
Man mister tid til oppfølging og ikke minst tid til refleksjon og evaluering av arbeidet. Jeg overdriver ikke. Jeg har selv jobbet flere år i barnehage og opplevd hvordan det er å stå der alene med 18 barn, fordi vi ikke fikk lov å bruke penger på vikar. Man har kun to armer. Her er det barna som blir taperne!

Kjære Holeværinger, småbarnsforeldre og andre som syns dette er viktig. Nå må vi sette ned foten! Dette går rett og slett ikke! 
Dette går ut over barna våre, vår fremtid, de kjæreste vi har. Det som foregår nå er ingen kvalitetssikring av barnehagene. Jeg kaller det heller kvalitetsavvikling!

Med vennlig hilsen
firebarnsmor, 
Ingvild Drange Tronhus

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar